หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนวัดหนองเขนง ศึกษาดูงานโครงการคลินิกภาษา
โดย : admin
อ่าน : 1379
พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขนงได้เดินทางมาศึกษา
ดูงานโครงการคลินิกภาษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เพื่อศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการคลินิก โดยมีคณะผู้บริหาร  คุณครูผู้รับรับผิดชอบโครงการ และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
คลินิกภาษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีคุณครูนิรมล บำรุง ผู้รับผิดชอบโครงการสาทิตกิจกรรมการสอน
และให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเขนงร่วมทำกิจกรรม


 ดูภาพกิจกรรม