จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 13 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบ  ครูจิตราพร/ครูตรีนุช/ครูวัชรพล

เข้าชม 46  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564