พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 15 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองฯศาทิตย์

เข้าชม 49  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564