จันทร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ประชุมครูฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 20 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 42  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564