อังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ประชุมคณะครูประจำเดือน ครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 20 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณะครู

เข้าชม 64  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564