จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม 4 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ฝ่ายวิชาการ

เข้าชม 46  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564