หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรั้สโคโรนา 2019
โดย : admin1
อ่าน : 319
จันทร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

            วันที่ 26 - 27  สิงหาคม 2564  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรั้สโคโรนา 2019 โดยมีนายเชลงศักดิ์ อนวัช นายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายบรรยง พินิจผดุงธรรม ปลัดเทศบาลตำบลหนองเบนเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ